Бiзнес-коледж      
1 семестр
2 семестр
*Програмування
3 семестр
4 семестр
*Основи Екології МК 1
5 семестр
*Основи Римського приватного права МК1
6 семестр
*Основи Екології МК 1
     
ФЕМ ФiСТ ФБП ЮФ
1 семестр
*Макроекономіка
*Історія України
*Вища математика
*Українська мова
*Менеджмент
*Мікроекономіка
*Біологія
*Хімія з основами біогеохімії
*Основи економічної теорії
2 семестр
*Основи Екології МК 1
*екологія_мк1
*Екологічний аудит МК1
*Геолгія тест 1 2011 2ий семестр
*Геолгія тест 2 2011 2ий семестр
*Екологія людини МК1
*Екологія людини МК2
*Соціологія
*Соціологія МК2
*Регіональна економіка, у тому числі екологія
3 семестр
*Планування та організація підприемств
*Заг екол біо і нео
*Геологія геоморфологія
*Мікроекономіка
*Загальна екологія та неоекологія МК2
*Метереологія і кліматологія МК1
*Гідрологія
*Науково-дослідна робота
*Макроекономіка
*Менеджмент і адміністрування
*Основи етнодержавознавства
*Соціоекологія та екологічна просвіта МК1
*Соціоекологія та екологічна просвіта МК2
4 семестр
*Менеджмен і адміністрування
*Державне і регіональне управління
*основи охорона НПС_тест 1
*Загальна екологія тест 3
*Охорона НПС тест №2
*Бухгалтерський облік МК1
*Бухгалтерський облік МК2
*Грунтознавство МК1
*Cоціоекологія_тест 3_2011
*Екологічна безпека МК1
*Екологічна безпека МК2
*Основи охорони праці
*Техноекологія МК1
*Гідрологія ККР
*Основи етнодержавознавства МК2
5 семестр
*Інформаційні системи в менеджменті
*Психологія
*Менеджмент проекту
*Фінанси підприємств
*Науково-дослідна робота
*Економіка праці і соціально-трудові відносини МК1
*Економіка праці і соціально-трудові відносини МК2
*Екологія міських систем
*Цивільна оборона
*Ландшафтна екологія
*Страхування
*Державне регулювання економіки
*Історія економіки та економічної думки
*Міжнародний маркетинг
*Моніторинг довкілля
*Системам технологий
6 семестр
*Основи Екології МК 1
*Антикризове управлiння
*Операційний менеджмент
*Організація управління в екологічній діяльності МК1
*регіон екон в т ч екологія_мк1 екологія
*Інвестування МК1
*Інвестування МК2
*Державний фінансовий контроль МК1
*Економічний аналіз МК1
*Аудит МК1
*Страхові послуги МК1
*Екологічний менеджмент МК1
*Екологічний менеджмент МК2
*Заповідна справа МК1
*Податкова система МК1
*Податкова система МК2
*Промисловий маркетинг МК1
*Промисловий маркетинг МК2
*Внутрішньоекономічний механізм підприємства
*Ландшафтна екологія ККР
*Спільні підприємства
*Інфраструктура товарного ринку МК1
*Інфраструктура товарного ринку МК2
7 семестр
*Ситуаційний менеджмент
*Банківські операції
*Інформаційні системи і технології в банківській сфері МК1
*Економіка і організація інноваційної діяльності
*Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу МК1
*Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу МК2
*Маркетингова цінова політика МК1
*Маркетингова цінова політика МК2
*Маркетингова торгівельна політика МК1
*Маркетингова торгівельна політика МК2
*Товарознавство МК1
*Товарознавство МК2
*Стратегія підприємства
*Стилістика і культура офісної документації
*Теорія і практика екологічного інспектування
*Фінансовий ринок
*Міжнародна екологічна діяльність та стандартизація
*Основи етнодержавознавства
*Маркетингові дослідження
*Моделювання та прогнозування стану довкілля
*Логістика
8 семестр
*Раціональне викорестання природо ресурсного потенціалу
*Картування та екологічна оцінка територій МК1
*Основи охорони навколишнього природного середовища МК3
*Судово-бухгалтерська експертиза МК1
*Моделювання та прогнозування стану довкілля ККР
*Стилістика і культура офісної документації
9 семестр
*Екологічне інспектування МК1
*Бюджетний менеджмент МК
*Фінансовий менеджмент МК1
*Управління фінансовою санацією підприємства МК1
*Екологічний менеджмент МК1
*Товарна інноваційна політика
*Логістична підримка інноваційної діяльності МК1
*Інноваційний менеджмент
*Кредитування і контроль
*Маркетинговий менеджмент
*Педагогіка та методика вищої освіти
*Конкурентоспроможність
*Стратегічний менеджмент
*Інтелектуальна власність
*Охорона праці в галузі
10 семестр
*MPBO MK1
*Екологічний менеджмент МК2
*Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів МК1
*Управління корпорацією
*Ризик та безпека ЗЕД
*Бізнес планування МК1
*Бізнес планування МК2
*Педагогіка та методика вищої освіти
*Управління якістю МК1
*Управління якістю МК2
*Маркетинг у банку №1
*Маркетинг у банку №2
*Корпоративне управління
*Управління інноваційним проектом
*Дизайн
*Маркетинг у міжкультурному середовищі МК1
*Стратегічне управління
11 семестр
12 семестр
*Інноваційний маркетинг
1 семестр
*Менеджмент
*Основи програмування - Pascal МК1
*Історія України
*Українська мова
*Вища математика
2 семестр
*Основи Екології МК 1
*екологія_мк1
*Соціологія
*Соціологія МК2
*Лінгвістичні основи документознавства
*Документознавство
*Документно-інформаційні комунікації
3 семестр
*Менеджмент
*Лінгвістичні основи документознавства
*Науково-дослідна робота
*Документознавство
*Архівознавство
4 семестр
*Основи Екології МК 1
*Основи екології
*Основи охорони праці
*Юридичне документоведення
*Аналітико-синтетична переробка документної інформації
5 семестр
*Етика і психологія ділового спілкування
*Аналітико-синтетична переробка документної інформації
*Кадрове діловодство
*Науково-дослідна робота
*Дослідження операцій МК1
*Дослідження операцій МК2
*Психологія
6 семестр
*Основи Екології МК 1
*Інформаційна культура
*Патентознавство
7 семестр
*Моделювання систем
*Документознавство
*Документні ресурси
*Документаційне забезпечення підприємництва
*Діловодство
*Інформаційне право
*Організаційна культура
*Стандартизація та сертифікація інформаційно-документаційної діяльності
*Інформаційний менеджмент
8 семестр
*Стандартизація та сертифікація інформаційно-документаційної діяльності
9 семестр
*Маркетинг інформаційних продуктів
*Управлінське документознавство
*Теорія і практика референтської діяльності
*Електронне документознавство
*Охорона праці на підприємстві
*Теорія документно-інформаційних потоків
10 семестр
1 семестр
*Українська мова
*Філософія
*Мікроекономіка
*Основи економічної теорії
*Соціологія
*Соціологія МК2
*Менеджмент
*Історія держави і права зарубіжних країн МК №1
*Історія держави і права зарубіжних країн МК №2
2 семестр
*Основи Екології МК 1
*Історія політичної і правової думки МК1
*Історія політичної і правової думки МК2
*Соціологія
*Соціологія МК2
*Історія держави і права України МК1
*Історія України
*Судові та правоохоронні органи України МК1
*Теорія держави і права МК1
*Теорія держави і права МК2
*Теорія держави і права МК3
3 семестр
*Інформаційне забезпечення управлінської діяльності МК2
*Основи охорони праці
*Безпека життєдіяльності
*Основи Римського приватного права МК1
*Основи Римського приватного права МК2
*Менеджмент і адміністрування
*Системам технологий
*Державне(конституційне) право зарубіжних країн МК №2
*Кримінальне право (загальна частина) МК № 1
*Кримінальне право (загальна частина) МК №2
*Макроекономіка
*Мікроекономіка
4 семестр
*Основи Екології МК 1
*Інформацiйне забезпечення управлiнською дiяльностю МК1
*Бухгалтерський облік МК1
*Бухгалтерський облік МК2
*Цивільне право МК1
*Цивільне право МК2
*Основи екології
*Фінанси МК1
*Фінанси МК2
*Кримінальне право (особлива частина) МК3
*Кримінальне право (особлива частина) МК4
5 семестр
*Психологія
*Промисловий маркетинг МК1
*Промисловий маркетинг МК2
*Кримінальне право (особлива частина) МК5
*Кримінальне право (особлива частина) МК6
*Цивільна оборона
*Фінанси підприємств
6 семестр
*Основи Екології МК 1
*Антикризове управлiння
*Аудит МК1
*Теорія економічного аналізу МК1
7 семестр
*Ситуаційний менеджмент
*Стилістика і культура офісної документації
*Логістика
*Інформаційна безпека підприємств
*Криптографічні перетворення інформації
8 семестр
*Стилістика і культура офісної документації
9 семестр
*Інноваційний менеджмент
*Цивільна оборона
*Інтелектуальна власність
*Стратегічний менеджмент
*Охорона праці в галузі
*Адміністративний менеджмент підприємства
10 семестр
*Антикризове управління
1 семестр
*Соціологія
*Соціологія МК2
*Філософія
*Макроекономіка
*Українська мова
*Основи економічної теорії
*Історія держави і права зарубіжних країн МК №1
*Історія держави і права зарубіжних країн МК №2
2 семестр
*Основи Екології МК 1
*Історія політичної і правової думки МК1
*Історія політичної і правової думки МК2
*Соціологія
*Соціологія МК2
*Історія держави і права України МК1
*Історія України
*Судові та правоохоронні органи України МК1
*Теорія держави і права МК1
*Теорія держави і права МК2
*Теорія держави і права МК3
3 семестр
*Макроекономіка
*Основи Римського приватного права МК1
*Безпека життєдіяльності
*Кримінальне право (загальна частина) МК № 1
*Кримінальне право (загальна частина) МК № 2
*Державне(конституційне) право зарубіжних країн МК №1
*Державне(конституційне) право зарубіжних країн МК №2
4 семестр
*Бухгалтерський облік МК1
*Бухгалтерський облік МК2
*Цивільне право МК1
*Цивільне право МК2
*Кримінальне право (особлива частина) МК3
*Кримінальне право (особлива частина) МК4
5 семестр
*Психологія
*Кримінальне право (особлива частина) МК5
*Кримінальне право (особлива частина) МК6
6 семестр
*Основи Екології МК 1
7 семестр
*Господарський процес м.к. 1
8 семестр
9 семестр
10 семестр